Rikosoikeus luotettavasti – toimialueina Helsinki ja Espoo

Rikosoikeus kuuluu Asianajotoimisto Terhi ja Pekka Eriksson Ay:n ydinosaamiseen. Hoidamme rikosoikeusasiat luotettavasti ja pitkällä kokemuksella. Palvelemme yksityishenkilöitä Helsingin ja Espoon toimistoissamme sekä muualla pääkaupunkiseudulla ja Suomessa.

Rikosasianajajan toimenkuvaan kuuluvat erilaiset rikosoikeuden alaan liittyvät asiat. Toimistomme asianajajilla on runsaasti kokemusta sekä syytettyjen että asianomistajien avustajana toimimisesta. Avustamme kaiken tyyppisissä rikosasioissa mukaan lukien mm. seksuaalirikokset. Avustamme asiakkaitamme rikosoikeudellisissa asioissa esitutkinnassa, oikeudenkäynneissä ja pakkokeinoasioissa. Mitä varhaisemmassa vaiheessa saamme toimeksiannon, sitä paremmin pystymme huolehtimaan asiakkaidemme oikeusturvan toteutumisesta.

Rikosoikeudellisissa asioissa toimeksiannot sisältävät mm. seuraavia tehtäviä:

  • asianomistajan taikka rikoksesta epäillyn avustaminen esitutkinnassa (toimenpiteinä mm. tutkintapyynnön/rikosilmoituksen laatiminen, poliisikuulustelussa avustaminen, esitutkinnan loppulausuman laatiminen)
  • asianomistajan avustaminen oikeudenkäynnissä (toimenpiteinä mm. kirjallisen korvausvaatimuksen laatiminen ja asian ajaminen oikeudenkäynnissä)
  • vastaajan (rikoksesta epäillyn) avustaminen oikeudenkäynnissä

Rikosoikeus on Asianajotoimisto Terhi ja Pekka Eriksson Ay:n ydintoimialuetta.

Rikosasianajaja apunasi monipuolisesti

Asianajajat Terhi Eriksson ja Pekka Eriksson ovat kokeneita rikosasianajajia Helsingissä ja Espoossa, joissa toimistomme sijaitsevat. Hoidamme rikosasioita myös muualla pääkaupunkiseudulla ja myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Mm. rikosoikeudellisia toimeksiantoja olemme hoitaneet ensin lakiasiaintoimiston puitteissa vuodesta 1993 lukien ja asianajotoimistona vuodesta 1998 lähtien.

Rikosasianajaja voi toimia avustajananne tai puolustajananne esitutkinnasta alkaen kaikissa oikeusasteissa. Rikosasianajajan puoleen kannattaa kääntyä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, sillä esitutkinnan aikana annetuilla lausunnoilla ja lisätutkintapyynnöillä voi myöhemmässä oikeudenkäynnissä olla suuri merkitys.

Vastaaja on se, joka on epäiltynä tai syytettynä rikoksesta. Epäillyllä on oikeus kääntyä avustajan puoleen jo esitutkinnan aikana. Rikosoikeudenkäynnissä vastaaja voi olla oikeutettu valtion kustantamaan oikeusapuun tai puolustajaan.

Asianomistaja on rikoksen uhri. Asianomistajalla on oikeus vaatia rangaistusta rikokseen syyllistyneelle ja vahingonkorvausta niistä vahingoista, joita rikos on aiheuttanut. Vaatimukset esitetään rikosoikeudenkäynnissä. Jos olet asiassa asianomistajana, saatat olla oikeutettu valtion kustantamaan avustajaan tai oikeusapuun. On myös mahdollista, että kotivakuutuksesi kattaa avustajan palkkion omavastuun ylittävältä osalta. Tietyissä tapauksissa valtio voi lisäksi maksaa vakuutuksen omavastuuosuuden.

Kun tarvitsette rikosoikeudellista apua tai rikosasianajajan palveluita Helsingissä, Espoossa, muualla pääkaupunkiseudulla tai Suomessa, ottakaa yhteyttä Asianajotoimisto Terhi ja Pekka Eriksson Ay:hyn.

Yhteystiedot

ESPOO toimisto
  Innopoli 2
Tekniikantie 14, toimistotila C 219
02150 Espoo
   Puh. (09) 859 6403
   Fax.(09) 859 6407

   HELSINKI toimisto
   Arkadiankatu 16 B 25
   00100 Helsinki
   Puh. (09) 859 6403
   Fax.(09) 859 6407