Asianajajan käytön kustannukset

Kokemuksemme mukaan ihmisillä on yleensä suhteellisen vähän tietoa asianajajan käyttämisen aiheuttamista kustannuksista. Tutustu neuvoihimme ja ota yhteyttä lisäkysymyksissäsi. Palveluistamme voit lukea lisää täältä.

Kustannukset on järkevä selvittää toimeksiannon alussa. Samalla on järkevää myös selvittää se, onko mahdollista saada korvausta kuluihin joko vakuutuksesta taikka oikeusapujärjestelmän kautta.

Suomessa suuri osa ihmisistä on tulojensa ja varallisuutensa perusteella oikeutettuja oikeusapuun, mikä tarkoittaa sitä, että asian hoidosta aiheutuvat omat oikeudenkäyntikulut maksetaan joko kokonaan taikka osittain valtion varoista. Tuomioistuimissa käsiteltävissä asioissa oikeusapua voi saada myös yksityisen asianajajan käytöstä aiheutuviin kuluihin. Taloudelliset edellytykset oikeusavun saamiseen ovat samat, kuin oikeusaputoimistojen hoitamissa asioissa.

Tuloista riippumatta esimerkiksi seksuaalirikoksen taikka perheväkivallan uhri voi saada avustajan käytöstä aiheutuneet kustannukset korvattaviksi valtion varoista.

Asianajaja voidaan tietyin edellytyksin määrätä esitutkintaa ja oikeudenkäyntiä varten rikoksesta epäillyn puolustajaksi tämän tuloista riippumatta. Puolustajan palkkion suorittaa valtio. Mikäli rikoksesta epäilty todetaan oikeudessa syylliseksi, voidaan hänet velvoittaa korvaamaan valtiolle puolustajalle maksettu palkkio. Tässä arvioinnissa on merkitystä tuomitun tuloilla ja varallisuudella.

Moniin vakuutuksiin, esimerkiksi kotivakuutuksiin, sisältyy oikeusturvavakuutus, josta voi saada korvausta oikeudenkäyntikuluihin. Vakuutushakemus on syytä tehdä toimeksiannon alussa, jotta sen soveltuvuus voidaan varmistaa.

Oikeusavun ja oikeusturvavakuutusedun hakeminen voidaan tehdä toimistomme avustuksella.

Yhteystiedot

ESPOO toimisto
  Innopoli 2
Tekniikantie, 14 toimistotila C 219
02150 Espoo
   Puh. (09) 859 6403
   Fax.(09) 859 6407

   HELSINKI toimisto
   Arkadiankatu 16 B 25
   00100 Helsinki
   Puh. (09) 859 6403
   Fax.(09) 859 6407