Perheoikeus kattavasti – toimialueina Helsinki ja Espoo

Perheoikeudellisia toimeksiantoja olemme hoitaneet ensin lakiasiaintoimistona vuodesta 1993 lukien ja sen jälkeen asianajotoimistona vuodesta 1998 lukien. Asianajotoimisto Terhi ja Pekka Eriksson Ay:llä on toimistot Helsingissä ja Espoossa, mutta hoidamme toimeksiantoja myös muualla pääkaupunkiseudulla ja Suomessa.

Laadimme avioehtoja sekä hoidamme avio- ja avoeroon liittyviä asioita, avo- ja avioeroihin liittyviä omaisuuden osituksia ja erotteluja sekä lasten asioita.

Perheoikeudellisissa asioissa toimeksiannot sisältävät mm. seuraavia tehtäviä:

  • lasten huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuksiin ja elatukseen liittyvät asiat ja niihin liittyvät oikeudenkäynnit
  • osituskirjan laatiminen sopimusosituksessa
  • toisen osapuolen avustaminen riitaisessa osituksessa
  • pesänjakajana toimiminen osituksessa
  • avioehdon laatiminen, edunvalvontavaltuutusten laatiminen

Perheoikeuden piiriin liittyvät toimeksiannot hoidetaan Asianajotoimisto Terhi ja Pekka Eriksson Ay:n Helsingin ja Espoon toimistoissa luotettavasti ja kokemuksella.

Elatusapu

Vanhempien erotessa lapset usein jäävät asumaan toisen vanhemman luo ja oleskelevat nk. etävanhemman luona selvästi vähemmän aikaa, kuin lähivanhempansa luona. Tällöin etävanhemmaksi jäävä maksaa yleensä lapsesta elatusapua.

Elatusapu on elatuspäätöksen tai -sopimuksen mukainen rahamäärä, jonka elatusvelvollinen vanhempi maksaa lapsen elatusta varten. Vanhemmat voivat sopia elatusmaksusta ollessaan asiasta samaa mieltä. Elatusapusopimus on hyvä aina tehdä kirjallisesti sekä vahvistaa joko lastenvalvojan luona taikka tuomioistuimessa. Mikäli elatuksesta ei päästä sopimukseen, tulee asia saattaa käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Kokeneet asianajajamme auttavat sinua kaikissa lapsen elatukseen liittyvissä asioissa.

Huoltajuuskiistat

Hoidamme myös avo-tai avioerotilanteisiin liittyvät lasten huoltajuusriidat luotettavasti ja ammattitaidolla.

Avioehto

Avioehtosopimuksessa voidaan sopia, ettei puolisoilla ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen. Avioehdon tekeminen vähentää olennaisesti mahdollisen avioeron taikka toisen puolison kuoleman jälkeisiä, omaisuuteen liittyviä riitoja.

Ottamalla yhteyttä toimistomme asianajajiin, voitte sopia juuri teidän tilanteeseenne sopivan avioehdon laatimisesta.

Avioero

Asianajotoimisto Terhi ja Pekka Eriksson Ay avustaa myös avioeroon liittyvissä asioissa. Avioero laitetaan vireille jättämällä hakemus käräjäoikeuteen. Avioeron yhteydessä tulee ratkaistavaksi usein myös lapsen elatusapua, huoltoa, tapaamisoikeutta ja asumista koskevat asiat. Joskus avioeron jälkeen on tarpeen myös tehdä lähestymiskieltoa koskeva hakemus.

Avioeroasioissa voitte ottaa yhteyttä Asianajotoimisto Terhi ja Pekka Eriksson Ay:n Helsingin tai Espoon toimistoon.

Yhteystiedot

ESPOO toimisto
  Innopoli 2
Tekniikantie 14, toimistotila C 219
02150 Espoo
   Puh. (09) 859 6403
   Fax.(09) 859 6407

   HELSINKI toimisto
   Arkadiankatu 16 B 25
   00100 Helsinki
   Puh. (09) 859 6403
   Fax.(09) 859 6407