Perintöoikeus tarpeen mukaan – toimialueina Helsinki ja Espoo

Yhteystietoihin
Asianajotoimistokuvake

Perintöoikeudellisia toimeksiantoja hoidetaan Asianajotoimisto Terhi ja Pekka Eriksson Ay:n Helsingin ja Espoon toimistoissa. Asianajajan ammattitaidolla ja kokemuksella on perintöoikeudellisten toimeksiantojen hoitamisessa keskeinen merkitys.

 

Perintöoikeudellisissa asioissa toimeksiannot sisältävät mm. seuraavia tehtäviä:

- testamentin laatiminen
- perunkirjoitukset
- perinnönjakokirjan laatiminen sopimusjaossa
- osakkaan avustaminen riitaisessa perinnönjaossa
- pesänjakajana toimiminen, mahdolliset moitekanteet pesänjakajan päätöksistä
- testamentin moiteasiat.

Perintöoikeuteen liittyvät asiat hoidetaan luotettavasti Asianajotoimisto Terhi ja Pekka Eriksson Ay:n toimesta.

Perinnönjako

Perinnönjakoja hoidetaan Helsingissä ja Espoossa sijaitsevissa toimistoissamme luotettavan ja kokeneen asianajajan toimesta. Olemme palvelleet asiakkaitamme ensin lakiasiaintoimistona vuodesta 1993 lukien ja asianajotoimistona vuodesta 1998 lukien.

 

Perinnönjaossa kuolinpesän omaisuus jaetaan perillisten kesken, mutta ennen sitä on kuolinpesässä mahdollisesti tehtävä ositus vainajan ja lesken välillä. Olemassa oleva avioehtosopimus on otettava tilanteessa huomioon. Perinnönjaosta voidaan tehdä perinnönjakosopimus. Pesänjakaja voi myös riitatilanteessa päättää perinnönjaon lopputuloksen ja laatia perinnönjakokirjan.

Perunkirjoitus

Hoidamme perunkirjoitustoimeksiantoja ja laadimme perukirjoja Helsingin ja Espoon asianajotoimistoissamme.

 

Perunkirjoituksen tarkoituksena on selvittää kuolinpesän osakkaat sekä luetteloida kuolleen henkilön ja hänen mahdollisen puolisonsa varat ja velat, jotta perinnönjako ja perintöverotus saadaan tehtyä asianmukaisesti. Perunkirjoitus on tehtävä lähtökohtaisesti aina 3 kuukauden sisällä kuolinpäivästä. Mikäli perunkirjoitusta ei kuitenkaan ehditä toimittaa mainitussa ajassa, on mahdollista hakea erityisestä syystä veroviranomaiselta pidennystä toimitusaikaan.

Edunvalvonta

Edunvalvonta, joka voi liittyä mm. perintöoikeudellisten asioiden hoitamiseen, kuuluu myös asianajotoimistomme toimialaan.

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää palveluistamme.

Yhteystiedot

HELSINKI toimisto
Arkadiankatu 16 B 25
00100 Helsinki

Puh: 09 859 6403
terhi.eriksson@asianajotoimistoeriksson.fi 
pekka.eriksson@asianajotoimistoeriksson.fi

 

ESPOO toimisto
Innopoli 2
Tekniikantie 14, toimistotila C 219
02150 Espoo
Puh: 09 859 6403
terhi.eriksson@asianajotoimistoeriksson.fi

pekka.eriksson@asianajotoimistoeriksson.fi 

Asianajotoimisto Terhi ja Pekka Eriksson Avoin yhtiö tarjoaa perintöoikeuteen liittyvät palvelut Helsingissä ja Espoossa.

Kysy lisätietoja!

* Pakolliset kentät

Minulle saa jatkossa lähettää tarjouksia ja informaatiota.