Asianajotoimisto Terhi ja Pekka Eriksson Ay – Helsinki, Espoo

Yhteystietoihin
Asianajotoimistokuvake

Kun etsitte ammattitaitoista ja kokenutta, asianajopalveluita tarjoavaa yritystä, teitä palvelee luotettavasti Asianajotoimisto Terhi ja Pekka Eriksson Ay. Toimistomme sijaitsevat Helsingissä ja Espoossa, mutta hoidamme toimeksiantoja myös muualla pääkaupunkiseudulla ja Suomessa.

 

Tarjoamme kattavasti perhe-, perintö- ja rikosoikeudellisiin asioihin liittyviä palveluita yksityisille henkilöille. Toimistomme kautta on mahdollista saada apua myös niin, että päämiehellemme haetaan oikeusapupäätös, mikä tarkoittaa sitä, että valtio maksaa palkkiomme joko kokonaan taikka osittain. Kaikki toimistossamme työskentelevät lakimiehet ovat asianajajia, jotka kuuluvat Suomen Asianajajaliittoon.

 

Asianajaja-nimikettä saa käyttää ainoastaan lakimies, joka on hyväksytty Suomen Asianajajaliiton jäseneksi. Noudatamme kaikessa toiminnassamme lakia ja hyvää asianajotapaa.

 

Tutustu palveluihimme ja käänny asianajopalveluissa Asianajotoimisto Terhi ja Pekka Eriksson Ay:n puoleen.

Asianajaja ammattitaidolla palveluksessasi

Asianajajina annamme asiakkaalle oikeudellisia neuvoja, laadimme asiakirjoja sekä avustamme asiakasta oikeudenkäynnissä.

Asianajaja on aina oikeustieteellisen loppututkinnon suorittanut lainkäytön ammattilainen. Asianajaja on aina lisäksi suorittanut erillisen asianajajatutkinnon ja toiminut ammatissa pidemmän aikaa. Vain Suomen Asianajajaliiton jäseniksi hyväksytyillä on oikeus käyttää asianajaja-nimikettä.

 

Hoidamme lasten huoltoa, asumista, tapaamisoikeuksia ja elatusapuja koskevia asioita. Myös avioliiton taikka avoliiton päättymiseen liittyvät omaisuuden ositukseen taikka erotteluun liittyvät asiat kuuluvat toimistomme toimialan piiriin. Asianajajina hoidamme myös perunkirjoituksiin ja perinnönjakoihin liittyviä toimeksiantoja sekä laadimme avioehtoja.

Rikosoikeusasianajaja monen vuoden kokemuksella

Meiltä saat luotettavan ja kokeneen rikosoikeusasianajajan avuksenne rikosoikeudellisiin asioihin.

 

Asianajotoimistomme palveluihin kuuluvat myös erilaiset rikosoikeudelliset toimeksiannot, kuten asianomistajan avustajana tai epäillyn puolustajana toimiminen. Lisäksi hoidamme lähestymiskieltoihin liittyviä toimeksiantoja.

 

Rikosasioissa asianajaja avustaa rikoksen uhreja tai syylliseksi epäiltyjä. Avustamme asiakkaitamme esitutkinnassa, oikeudenkäynneissä ja pakkokeinoasioissa. Pystymme huolehtimaan asiakkaan oikeusturvan toteutumisesta sitä paremmin, mitä varhaisemmassa vaiheessa saamme toimeksiannon. Ota siis yhteyttä mahdollisimman pian rikosoikeusasianajajaan, jotta saat aina parhaan mahdollisen avun.

Perheoikeus – asianajaja muuttuvia perhetilanteita varten

Asianajotoimistossamme laaditaan avioehtoja, avustetaan avio- tai avoeroon liittyvissä asioissa, kuten omaisuuden osituksissa ja erotteluissa, sekä lapsiin liittyvissä asioissa. Tutustu perheoikeuden palveluihin täältä.

Perintöoikeus – asianajaja perinnönjakoon

Asianajotoimistossamme hoidetaan myös perintöoikeuteen liittyviä asioita, kuten perunkirjoituksia, perinnönjakoja sekä testamenttien ja lahjakirjojen laatimista.

 

Asianajajan ammattitaidolla ja kokemuksella on perhe- ja perintöoikeudellisissa asioissa keskeinen merkitys. Kun tarvitset lainopillista apua, lakiin ja säädöksiin liittyvää konsultointia tai ylipäätään kokeneen asianajajan apua, ota yhteyttä Asianajotoimisto Terhi ja Pekka Eriksson Ay:hyn, joka palvelee sinua Helsingin ja Espoon toimistoissa, kuitenkin niin, että toimialueena on koko pääkaupunkiseutu ja myös muu Suomi.

 

Asianajotoimistoomme voit ottaa yhteyttä joko puhelimitse tai sähköpostilla – saat kauttamme kattavasti asianajopalvelut.

Suomen Asianajajaliiton jäsen

Toimistossamme työskentelevät asianajajat Terhi Eriksson ja Pekka Eriksson. Kuulumme molemmat Suomen Asianajajaliittoon, mikä edellyttää säädettyjen kelpoisuusehtojen täyttämistä.

 

Suomen Asianajajaliitto vastaa asianajajien ammatillisesta valvonnasta. Suomen Asianajajaliiton toiminnasta voit saada lisäinformaatiota osoitteesta www.asianajajaliitto.fi.

Yhteystiedot

HELSINKI toimisto
Arkadiankatu 16 B 25
00100 Helsinki

Puh: 09 859 6403
terhi.eriksson@asianajotoimistoeriksson.fi 
pekka.eriksson@asianajotoimistoeriksson.fi

 

ESPOO toimisto
Innopoli 2
Tekniikantie 14, toimistotila C 219
02150 Espoo
Puh: 09 859 6403
terhi.eriksson@asianajotoimistoeriksson.fi

pekka.eriksson@asianajotoimistoeriksson.fi 

Asianajotoimisto Terhi ja Pekka Eriksson Avoin yhtiö palvelee ammattitaidolla Helsingissä ja Espoossa.

Kysykää lisätietoja!

* Pakolliset kentät

Minulle saa jatkossa lähettää tarjouksia ja informaatiota.